Technische specificaties

Het ontwerptemperatuurverschil is het verschil tussen de gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen en de ontwerptemperatuur in de ruimte.

Temperatuurverschil, K
 • tz: aanvoertemperatuur, °C
 • tp: retourtemperatuur van de installatie, °C
 • tf ruimteluchttemperatuur, °C

De warmteweerstand moet worden berekend op basis van de thermische parameters van de materialen die worden gebruikt om de vloer af te werken, volgens de formule:

 • R: warmteweerstand, m2K/W
 • d; laagdikte, m
 • L: warmtegeleidingscoëfficiënt, W/mK

Warmteafgifte, W/m²

Opgegeven prestaties (volgens verslag nr. L.1807.P.428.TIA van de Univeristät Stuttgart)

De totale weerstand van de vloerverwarming mag niet hoger zijn dan 0,15 (m2K)/W). In uitzonderlijke situaties 0,17 (m2K)/W). Het gebruik van materialen met een hogere weerstand kan tot gevolg hebben dat kritische parameters worden bereikt of dat de retourtemperatuur naar de warmtebron te hoog is (ten opzichte van de aanvoertemperatuur).

Benaderende warmteweerstandswaarden voor de meest populaire vloeren

Type vloerThermische weerstand, m2K/W
Keramiek, steen 0,01 – 0,04
Houtachtige materialen – laminaat 0,04 – 0,10
Vinyl panelen, PVC vloerbedekkingen0,03 – 0,07
Hout vanaf 0.08
Tapijtvanaf 0.10

De tabel geeft de warmteweerstandswaarden voor vloeren van typische diktes. De warmteweerstand is evenredig met de dikte van de bekleding.

TOEPASSING

Het idee achter droogbouw vloerverwarmingssystemen is om een universeel systeem te implementeren dat een korte installatietijd garandeert zonder betonnen dekvloer. Hij wordt gekenmerkt door een geringe installatiehoogte, een laag eigen gewicht en, wat het belangrijkst is, een tot een minimum gereduceerde thermische traagheid, waardoor het systeem gemakkelijk kan worden geregeld.

Het vloerverwarmingssysteem in een gipsplaten systeem vindt zijn toepassing

 • in houten en skeletbouw,
 • in gerenoveerde gebouwen,
 • in gebouwen waar vloerverwarming niet was gepland in het stadium van het architectonisch ontwerp en de vereiste installatiehoogte voor traditionele vloerverwarmingsoplossingen niet werd gelaten,
 • op zolders, wanneer het draagvermogen van plafonds niet voldoende is voor een traditionele betonnen dekvloer,
 • in andere gevallen, wanneer de technische omstandigheden de installatie van vloerverwarming in een traditionele vorm niet toelaten.